Lagdajordin

Your Full Name: 
Kjellbjørn Karsrud
Institution: 
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Department/Program Affiliation: 
Master Norwegian Didactics
Education: 
Adjunkt
Professional Status: 
Master student

History